Από την αρχή...Παρουσίαση στην αυλή της ΔΚΒΙ 'Εδεσσας