Το Αριστούργημα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας