Παρουσίαση στο Λαογραφικό Μουσείου Θεσ/νίκης


Παρουσίαση του βιβλίου Ανάποδα στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης