Τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν στα Νηπιαγωγεία μας. Μικρή ταινία για τον Μέλιο από το 1ο Νηπιαγωγ