Ένα μοναδικό βίντεο από τα παιδιά της Ε 2 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βορόκληνης στην Κύπρο!