Η Σιλουανή παρέα με τα παιδιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών. Πανέμορφες ζωγραφιές, ενδιαφέρο