Μια ολόκληρη μέρα στη χαριστική Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας μαζί με τα παιδιά, ήταν μια εξαιρε